Föräldrakooperativet

Badankan är ett föräldrakooperativ som drivs som en ekonomisk förening med en förskolechef som verksamhetsansvarig.

Syfte

Syftet med kooperativet, “koopet”, är att med hjälp av föräldrarnas arbetsinsatser minska kostnaderna för den dagliga verksamheten, samt för verksamhetens utveckling. På så sätt ges mer utrymme för det pedagogiska arbetet. Syftet är också att koopet ska medverka till att nya familjer snabbt kommer in i gemenskapen och lär känna övriga medlemmar.

Koopgrupper

Föreningens arbete är fördelat i olika koopgrupper. Du förväntas medverka aktivt i din grupp och i början av varje hösttermin finns möjlighet att byta grupp om du önskar. Följande koopgrupper finns på förskolan:

  • Styrelsen (tillsätts på årsstämman på våren)
  • Dammgruppen
  • Festgruppen
  • Tvättgruppen
  • Fixargruppen
  •  IT-gruppen

Kvällsstädning

Måndag till fredag ansvarar föräldrar för städningen på förskolan, efter stängning. Vi städar två och två, ungefär en gång var femte vecka per förälder. Städningen tar ca tre timmar för två personer. Möjlighet finns att ta hjälp av den städfirma som föräldragruppen har valt till självkostnadspris.

Fixardagar

På Badankan anordnas två fixardagar per år, en på våren och en på hösten. Vid dessa tillfällen städar vi och utvecklar såväl inne- som utemiljön. Fixardagarna är obligatoriska och minst en förälder från varje familj förväntas deltaga. Efter avslutat arbete väntar gemensam grillning och barnen är då välkomna.

Möten

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.
Samtliga familjer förväntas deltaga med minst en familjemedlem på årsstämma, föreningsmöte och föräldramöte.