Baljan & Bollen

(för barn 1-3 år)

Här är vi fjorton barn och tre pedagoger. Barnen kommer till oss när de fyllt 1 år och börjar på stora avdelningen när de är runt 3 år, allt beroende på mognad och utveckling. Vi arbetar med montessoripedagogiken i vår strävan att hjälpa ert barn att bli självständigt.

En vanlig dag hos oss ser ut så här:

07:15 Förskolan öppnar

08:00 Vi går utomhus och tar emot ert barn på vår gård. Under vinterns mörka och kalla månader tar vi emot barnen inomhus och går ut en stund när det ljusnat.

09:00-09:30 Några barn i taget går in med en pedagog och klär av sig, kissar/byter blöja och tvättar sig för att sedan komma in i klassrummet där barnen väljer aktivitet grundat på det barnet är mest intresserade av just då. Måla, skala banan, lägga pussel, leka med tågbana eller bara sitta och mysa i soffan en stund.

10:45 hjälps vi åt tillsammans att plocka undan så vi kan ha en liten samling innan maten.

11:00 äter vi lunch, när barnen ätit klart tvättar de sig och går och lägger sig, några sover och några vilar.

12:15 går de barn som inte sover ut och leker med de stora barnen på gården.

14:00 har de flesta barn vaknat och vi äter mellanmål. Beroende på väder och vind är vi ute eller inne resten av eftermiddagen. Barnen får då samma möjligheter till aktivitet som på förmiddagen.

16:30 slår vi ihop avdelningarna.

17:30 stänger förskolan för dagen.

Aktiviteter och mål:

På lilla avdelningen arbetar vi mycket med motorik då rörelseutvecklingen ligger till grund för all fortsatt utveckling. Motoriken får vi bl.a. genom vår utevistelse och vid av- och påklädning.

Språkutvecklingen har vi också stort fokus på, vi är noga med att prata och lyssna på barnen. Vi läser mycket böcker, ramsor, sjunger och arbetar med språkkort.

Några av våra mål är att barnen som börjar på stora ska kunna klä på sig det mesta själva, tvätta händer och ansikte efter måltid eller utevistelse samt att vara torra. Detta når vi genom att alltid uppmuntra men aldrig tvinga, samt att uppmärksamma barnets framgång genom att säga ”vad du kan!”

Varje gång ett barn lyckas med något och ögonen tindrar som stjärnor, då har vi som pedagoger också lyckats!