Nedan finner ni svar på några av de vanligaste frågorna:

Varför har Badankan ett eget kösystem?
På Badankan har vi ett eget kösystem avsett för folkbokförda i andra kommuner än Sundbyberg då dessa inte har tillgång till kommunens kösystem.

Vilken kö ska vi ställa oss i?
Är ni folkbokförda i annan kommun än Sundbyberg anmäler ni er till Badankans kö annars till Sundbybergs kommuns kö.

Har förskolan några lediga platser?
Förskolan har vanligtvis inga lediga platser under pågående termin, i enstaka fall kan vi erbjuda plats under pågående termin. Då detta inträffar kontaktar vi de köande.

Hur går placeringen till?
Kö-placeringen är en av många faktorer vi tar hänsyn till vid placering av nya barn och är inte alltid det som avgör vilka barn som erbjuds plats. Några av de faktorer vi tar hänsyn till vid placering är barnens ålder och kön, syskonförtur och placering i kön. Vi strävar efter en bra balans i barngruppen där alla dessa faktorer spelar in.

När får vi ett platserbjudande?
Vår ambition är att skicka ut platserbjudanden i mars för inskolning någon gång under perioden maj-september.

Kan jag komma på besök till Badankan?
Absolut. Skicka gärna ett mail till styrelsen@badankan.se så får ni information om nästa Öppet Hus. Nästa öppna hus är den 9 november 2021. Anmäl ditt besök här

Vad händer när vi blivit erbjudna plats på Badankan?
Vi kontaktar er på mejl om vi kan erbjuda er en plats på förskolan. Då förväntas ni att tacka ja eller nej inom ett par dagar. Därefter kommer vi överens om inskolningsperiod och ni får mer information om verksamheten och kooperativet.
Familj boende i annan kommun än Sundbyberg som tackar ja till plats på Sundbybergs Montessoriförskola Badankan måste kontakta förskolan omgående för att fylla i nödvändiga blanketter i god tid innan start. Utan ifyllda blanketter riskerar erbjudandet att gå vidare till annan familj.
Barn boende i Sundbybergs kommun anmäls via Sundbybergs kommuns hemsida. http://www.sundbyberg.se/kommun-politik/e-tjanster-och-blanketter/e-tjanster-barnomsorg-utbildning.html

Personuppgifter:
När du besöker Badankans hemsida kan du komma att dela personuppgifter när du ställer ett barn i kö för en plats på vår förskola.
Vi samlar uppgifter för att skapa en lista på barn som ska erbjudas plats vid vakanser och för att kontakta vårdnadshavare för att erbjuda plats på Badankan.
personuppgifter som samlas in är:
– Barnets namn
– Födelsedatum (ÅÅMMDD)
– Barnets kön (för jämn fördelning i barngruppen)
– Om det finns syskon (för att tillgodose syskonförtur)
– Vårdnadshavare 1 och vårdnadshavare 2
– Kontaktuppgifter (e-post, telefon, adress, för att skicka hem avtal/inskolningsschema och annan information inför start på förskolan)
– Fritextfält för eventuell övrig information (frivilligt).

Uppgifterna är tillgängliga till två roller på förskolan, förskolechefen och köansvarig i föreningen. Informationen rensas minst en gång i halvåret. Vill du som är registrerad i Badankans kö radera eller korrigera dina uppgifter omgående skickar du e-post till styrelsen@badankan.se.