Bubblan

(för barn 3-6 år)

Här är vi mellan 22 och 24 barn samt fyra pedagoger. Barnen kommer till oss när de är runt 3 år, allt beroende på mognad och utveckling. Vi arbetar med montessoripedagogiken för att lära barnen när de själva har lust att lära.

Vi anser att barn i förskoleåldern har en stark drivkraft att lära och utvecklas och på så sätt upplevs det som roligt och fritt från ansträngning

.

En vanlig dag hos oss ser ut så här:

07:15 Förskolan öppnar. Barnen tas emot i hallen av en pedagog fram till kl. 08:30

08:30 Vi börjar montessoripasset. Det innebär att barnen arbetar med olika montessoriövningar och vi pedagoger presenterar nya övningar eller stödjer barnen i övningar som de repeterar. Ett montessoripass bör vara 2,5 till 3 timmar långt för att barnen ska få möjlighet att uppnå full koncentration.

10:50 Vi börjar städa och duka för lunch.

11:00 har vi samling

11:30 äter vi lunch. När barnen ätit klart går de på toaletten och tvättar sig, sedan klär de på sig och går ut på gården.

14:00 äter vi mellanmål. Beroende på väder och vind är vi ute eller inne resten av eftermiddagen. Barnen får då samma möjligheter till aktivitet som på förmiddagen, men de får även hämta traditionella leksaker som t.ex. lego, bilar, dockhus, tågbana m.m.

16:30 slår vi ihop avdelningarna.

17:30 stänger förskolan för dagen.

Andra inplanerade aktiviteter:

Förutom de dagliga rutinerna har vi olika aktiviteter inplanerade under året:

Barnen har rytmik i olika grupper.

Vi går till biblioteket för att låna och återlämna böcker.

Var tredje vecka har vi visningsdagar då barnen får ta med sig något hemifrån som de vill visa och berätta om för sina kamrater. Detta gör de när vi har samling och då får var och en som vill vara i fokus och prata om sin egen sak.

Barnens boktips” innebär att ett barn får en påse att ta med hem och lägga en egen bok i. Sedan tar barnet med påsen tillbaka till förskolan så att vi kan läsa upp den för alla. Barnet blir sedan fotograferat och intervjuat, ”artikeln” sätts upp i hallen för alla att ta del av.

Barnen har olika ansvarsområden per vecka, som t.ex. damma, vässa pennor, se till att böckerna står fint i bokstället, plocka upp saker i hallen, sätta i tygservetter i servettringar.

De blivande skolbarnen som går sista året på förskolan får även gå på klassiska konserter under höst- eller vårterminen, ”Klassiskt tonande”. I slutet av vårterminen går de på museum tillsammans med två pedagoger.