Verksamheten

Förskolebrevet:

Badankan följer den integritetspolicy som tagits fram av Förskolebrevet/Treskablinoll. Detta innebär att vi genomgående arbetar med material som stärker barnens känsla för integritet och aktivt förebygger övergrepp och kränkningar. Läs gärna mer om Förskolebrevet och Treskablinoll.

Förhållningssätt

Verksamhetsplan

Kvalitetsredovisning

Likabehandlingsplan

Stadgar

Fullmakt