Om Badankan

Historik

I början av juni 1988 öppnades förskolan Ankan som det första föräldrakooperativet i kommunen.
I dag drivs Sundbybergs Montessoriförskola Badankan fortfarande som ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening som finansieras med hjälp av kommunala bidrag/maxtaxa. Kooperativet bygger på ett aktivt engagemang från föräldrarna som även blir medlemmar i föreningen.

Vi har cirka 38 barn i åldrarna 1-6 år. Personalen består av sju engagerade pedagoger som har någon form av montessoriutbildning (högskola eller kortare kurs). Förskolan är uppdelad i två avdelningar: Baljan för barn 1-3 år och Bubblan för barn 3-6 år. Lokalerna är ljusa och fina och gården är nyligen omgjord.

Baljan arbetar vi mycket med motorik då rörelseutvecklingen ligger till grund för all fortsatt utveckling. Motoriken får vi bl.a. genom vår utevistelse och vid av- och påklädning. Vi har också stort fokus på språkutvecklingen, vi är noga med att prata och lyssna på barnen. Vi läser mycket böcker, ramsor, sjunger och arbetar med språkkort.

När barnen är runt 3 år flyttar de över till Bubblan, allt beroende på mognad och utveckling. På Bubblan arbetar barnen med olika montessoriövningar, till exempel materialet för ”det praktiska livet”. Tanken är att miljön ska vara hemlik. I fönstren står krukväxter och små vattenkannor som barnen kan vattna med – och öva sig i att putsa. I det praktiska materialet finns också små städgrejor och pilliga pysselövningar.

Vi anser att barn i förskoleåldern har en stark drivkraft att lära och utvecklas och på så sätt upplevs det som roligt och fritt från ansträngning.