Menu

Välkommen till Sundbybergs Montessoriförskola Badankan

..ett väletablerat föräldrakooperativ i centrala Sundbyberg

Badankan är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Verksamheten är baserad på montessoripedagogiken och varje barn ses som en egen individ.

”En bra och trygg miljö för våra barn”

Högklintavägen 27
172 64 SUNDBYBERG
Telefon: 070-000 98 16, 070-000 98 17, måndag-fredag kl 12:30-14:00
E-post: styrelsen@badankan.se