Välkommen till Sundbybergs Montessoriförskola Badankan

…ett väletablerat föräldrakooperativ i centrala Sundbyberg

Badankan är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Vår verksamhet är baserad på montessoripedagogiken och varje barn ses som en egen individ.

Ursäkta röran – vi bygger om hemsidan. Är det något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss.

Högklintavägen 27
172 64 SUNDBYBERG
Telefon: 070-000 98 16, 070-000 98 17, måndag-fredag kl 12:30-14:00
E-post: styrelsen@badankan.se