Välkommen

Sundbybergs Montessoriförskola Badankan

Sundbybergs Montessoriförskola Badankan är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Vår verksamhet är baserad på montessoripedagogiken och varje barn ses som en egen individ.

 


Comments are closed.

Powered by "To Do List Member"