Välkommen

Sundbybergs Montessoriförskola Badankan

Sundbybergs Montessoriförskola Badankan är en ekonomisk förening som drivs som ett föräldrakooperativ. Vår verksamhet är baserad på montessoripedagogiken och varje barn ses som en egen individ.