Menu

Kooperativet

Styrelsen

Styrelsen 2017-2018 består av:

Syfte

Syftet med kooperativet “koopet” är att med hjälp av föräldrarnas arbetsinsatser minska kostnaderna för den dagliga verksamheten samt för verksamhetens utveckling. På så sätt ges mer utrymme för det pedagogiska arbetet. Syftet är också att koopet ska medverka till att nya familjer snabbt kommer in i gemenskapen och lär känna övriga medlemmar.

Koopgrupper

Föreningens arbete är fördelat i olika koopgrupper. Man förväntas medverka aktivt i sin grupp och i början av varje hösttermin finns möjlighet att byta grupp om man önskar. Följande koopgrupper finns på förskolan:

Kvällsstädning

Måndag till fredag turas alla föräldrar om att städa på förskolan efter stängning. Man städar två och två och städar ungefär en gång var femte vecka. Städningen tar ca tre timmar när man är två personer.

Fixardagar

På Badankan anordnas två fixardagar per år, en på våren och en på hösten. Vid dessa tillfällen städar man och utvecklar såväl inne- som utemiljön. Fixardagarna är obligatoriska och minst en förälder från varje familj förväntas deltaga. Efter avslutat arbete väntar gemensam grillning och barnen är då välkomna.

Möten

Styrelsen sammanträder en gång i månaden.