Badankan

Historik

I början av juni 1988 öppnades förskolan Ankan på Ursviksvägen i Sundbyberg. Det var det första föräldrakooperativet i kommunen. Verksamheten bedrevs i en röd sekelskiftesvilla i trä, med en uppvuxen trädgård med fruktträd, som kommunen ställt till förfogande. Förskolan skiljde sig på flera sätt från andra förskolor i Sundbyberg på grund av montessoripedagogiken.

Några år senare flyttades förskolan till Sundbybergs skola och dess gamla simhall för att få större lokaler och på så sätt fick den namnet Badankan. Idag är förskolan belägen i Lilla Alby i Sundbyberg.

Förskolan

Sundbybergs Montessoriförskola Badankan drivs som ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening som finansieras med hjälp av kommunala bidrag/maxtaxa. Kooperativet bygger på ett aktivt engagemang från föräldrarna som även blir medlemmar i föreningen.

Vi har cirka 38 barn i åldrarna 1-6 år. Personalen består av sju pedagoger som har någon form av montessoriutbildning (högskola eller kortare kurs). Förskolan är uppdelad i två avdelningar: en för yngre barn (1-3 år) och en för de äldre barnen (3-6 år). Lokalerna är ljusa och fina och gården är nyligen omgjord.

Personalen

 

Anette Schreurs Julin

Anette Schreurs Julin

Förskolechef och Montessoripedagog på stora avdelningen

Gunnel Granberg

Gunnel Granberg

Förskollärare på stora avdelningen

Malin Torvang

Malin

Montessoripedagog på stora avdelningen

Christiane Manaz

Christiane Manaz

Barnskötare på stora avdelningen

Alexandra Stålhammar

Alexandra Stålhammar

Barnskötare och ansvarig för lilla avdelningen

Maria Filipkowska

Maria Filipkowska

Barnskötare och montessoriassistent på lilla avdelningen

Jennie Kårvall

Jennie Kårvall

Barnskötare på lilla avdelningen

Anna Skóra

Anna Skóra

Köksbiträde och barnskötare